Golygfa Gwydyr Job Club runs every Monday at our community building in Llanrwst (opposite Co-Op Car park) 10am-4pm.

We offer an informal drop-in service, where we can offer support and advice in finding jobs in the local papers, doing on-line jobsearchers, writing or updating your CV, interview technique, motivation and more.

“I only attended Golygfa Gwydyr Job Club twice, but the
time I was there was most helpful. By attending those
two sessions I now have more insight into the direction
I need to go as self-employed. It was well worth the
time and I would recommend the Job Club to anyone.”

(Ian Richardson Freelance Photographer).

We also offer the free use of computer, printer, broadband internet, and telephone during your jobsearch and application process.

There is always the offer of a cup of tea or coffee and a chat with us, other jobseekers and other members of the community who drop in to offer advice, tips, support and opportunities.

Thus far we have helped over 100 people who have dropped in.

Computers         The Golygfa Gwydyr Snug

 

If you are a local business and would like to advertise a job vacancy in the Job Club, please drop in an advertisement or post to Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst, LL26 0AG. Mae Clwb Swyddi Golygfa Gwydyr yn rhedeg bob dydd Llun yn ein hadeilad cymunedol yn Llanrwst (gyferbyn i maes parcio Co-op) rhwng 10yb a 4yp.

Rydym yn cynnig gwasanaeth ‘drop-in’, lle gallwn gynnig cyngor a chymorth wrth chwilio am swyddi yn y papurau lleol, wneud archwiliad waith ar-lein, ysgrifennu neu ddiweddaru eich CV, technegau cyfweliad a mwy.

Rydym hefyd yn cynnig defnydd am ddim o’r ff’n, cyfrifiadur, Wi-fi, a’r brinter yn ystod eich chwiliad gwaith o’r broses ymgeisio.

Mae yna cynnig paned o de neu goffi a sgwrs gyda ni, ceiswyr gwaith eraill, ac aelodau eraill o’r gymuned sy’n galw i mewn i gynnig cyngor, awgrymiadau, cymorth a chyfleoedd lleol.

Hyd yma rydym wedi helpu mwy na 100 o bobl sydd wedi galw mewn.

Computers       The Golygfa Gwydyr Snug

Os ydych yn fusnes lleol ac yr hoffech hysbysebu swydd wacirc;g yn y Clwb Swyddi, galwch mewn gyda hysbyseb neu postiwch i Golygfa Gwydyr, Stryd yr Arad, Llanrwst, LL260AG/e-bostiwch [email protected]