Making Woodlands work for all

  Community Woodland Management and Wood-fuel Community Woodland Management and Wood-fuel

Golygfa Gwydyr’s Community Woodland Management and Wood-fuel Service provides a low cost service to public and private woodland owners in rural Conwy who’s woodland is too small and/or inaccessible for commercial management/harvesting..

The service takes on volunteers from the NEETs sector who are keen to gain training, experience, and mentoring to improve their job prospects in rural Conwy. Committed volunteers will also be able to access free chain-saw and first-aid accredited training courses. Eight people have already received their chain-saw and first-aid tickets through the scheme.

If you are interested in one of the trainee volunteer positions (benefits not affected see ) or if you own a woodland which is not under management, or want to earn more from your woodland resource, please get in touch on 01492 642 110 and ask for Roger or Tina or email [email protected] Gwasanaeth Cymunedol Rheolwaith Coetir a Tanwydd Pren

Rydym yn y broses o sefydlu Menter Gymunedol tanwydd pren i gyflenwi logiau dorri a sych ar gyfer y farchnad tanwydd coed. Rydym yn gobeithio gwneud hyn trwy ddarparu gwasanaethau rheoli coetiroedd ar gyfer coetiroedd preifat a cyhoeddus sy’n eiddo yng Nghonwy.

Bydd Golygfa Gwydyr yn hyfforddi gwirfoddolwyr mewn sgiliau rheoli coetiroedd, fel defnyddio llif gadwyn, diogelwch, cynhyrchu a hollti logiau, a sychu pren. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli-a chael hyfforddiant a phrofiad am ddim – neu yn y ddwy swydd prentisiaeth posibl a dalwyd-cysylltwch acirc; ni ar 01492 642 110 neu [email protected]

Os ydych yn berchen ar goetir nad yw dan reolaeth, neu eisiau ennill mwy gan eich adnodd coetir, cysylltwch acirc; n iar01492 642 110 neu [email protected]