Volunteers needed!

GOLYGFA GWYDYR:

YOUR LOCAL COMMUNITY GROUP

         Nature Fund_July_06_2015 012       Nature Fund 29 01 2015 008       Rhyd y Creuau Field Studies Centre.

web-banner

 

 Who are we?

Established in 2004, Golygfa Gwydyr is a social enterprise based in Llanrwst. We are a non-profit, community led organisation. Our values are based on community participation, anti-discriminatory and person centred practice.  We generate income from room hire, ticketed events, courses and fundraising but are largely dependent on grant aid.  We have three employed project officers who report to a board of  Directors comprising of 8 community members.

 Current projects on offer at Golygfa Gwydyr 

• Job Club
• Welcome and Information Centre (incl. public WC/babychange/
Wi-fi/Internet/What’s on/transport info and more, informal chat&support)
• Men’s Sheds
• Art Club
• Caerdroia Working Parties (maintenance, construction,
environmental)
• Theatr Dan Y Coed – developing new ideas/theatre group/
uses at the site, and a rolling programme of events
• Caerdroia Sensory Labyrinth Performances
• Woodland Management
• Community Woodfuel Co-operative
• Womens Yoga

Sustainable Management Scheme (woodland)

Golygfa Gwydyr has been successful with its grant application to the Welsh Government Rural Development Plan Sustainable Management Systems (SMS) grant. For details and volunteer opportunities click here.

Our project is based in rural Conwy and will be open to all Conwy residents.  We will need people to help us manage these sites and develop projects to get people together and out in the woods. Please refer to the volunteering column if you wish to help.

 Golygfa Gwydyr eich grŵp cymunedol lleol

Golygfa Gwydyr Building, Llanwrst         Nature Fund_July_06_2015 012       Nature Fund 29 01 2015 008       Rhyd y Creuau Field Studies Centre.

web-banner

Mae Golygfa Gwydyr yn fenter gymdeithasol yn Llanrwst gafodd ei sefydlu yn 2004. Rydym ni’n fudiad nid-er-elw gyda’r gymuned yn ganolog i’n gwaith. Mae ein gwerthoedd yn canolbwyntio ar bobl y gymuned yn cymryd rhan, arfer gwrth-wahaniaethol ac arfer sydd â’r sylw canolog ar yr unigolyn. Rydym ni’n creu incwm trwy logi ystafelloedd, gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiadau, cyrsiau a gwaith codi arian ond rydym ni’n dibynnu llawer ar gymorth grantiau. Rydym ni’n cyflogi tri swyddog prosiect sy’n adrodd i fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n cynnwys 8 o bobl leol y gymuned.

Mae Golygfa Gwydyr yn fenter gymdeithasol yn nhref Llanrwst. Mae hi’n fenter seiliedig ar werthoedd lleol, nid-er-elw ac wedi ei harwain gan bobl sy’n byw yn lleol.

Golygfa Gwydyr yw drwy i Gam 2 o Ddeddf y Loteri Creu eich rhaglen Gofod. Byddwn yn cynnal digwyddiadau amrywiol dros yr haf er mwyn i chi gael dweud eich dweud ar sut rydym yn rheoli mannau cyhoeddus rydym wedi sicrhau. Gwyliwch y gofod hwn.

Creu Eich lle

 

Dyma restr o’r prosiectau cyfredol
• Clwb Gwaith
• Canolfan Croeso a Gwybodaeth (yn cynnig toiled
cyhoeddus a lle newid babis, cyfleusterau wi-fi a rhyngrwyd,
gwybodaeth ynghylch digwyddiadau a theithio, lle i bobl sgwrsio
a rhoi’r byd yn ei le)
• Siediau Dynion
• Clwb Celf
• Criwiau Gwaith Caerdroia (gwaith amgylcheddol,
adeliadu a chynnal a chadw)
• Theatr Dan y Coed – datblygu syniadau ar gyfer y safle a’r theatr newydd ynghyd â rhaglen o weithgareddau rheolaidd
• Perfformiadau Labyrinth Synhwyrau Caerdroia
• Rheoli Coedwigoedd
• Cydweithfa goed tân gymunedol
• Merched yr Enfys/Ioga

Gweledigaeth Golygfa Gwydyr
Amcan Golygfa Gwydyr ydi gweithio yn y cyd-destun lleol gyda’r gymuned leol, i wella gwytnwch cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yr ardal, ac i ddarparu cyfleoedd i bobl ddatblygu’n bersonol ynghyd â chydymwneud bywiog cymunedol.

Gwerthoedd Golygfa Gwydyr
• ymddiriedaeth, cyfartaledd, cyfiawnder cymdeithasol a gwrth-wahaniaethol
• cynhwysedd cymdeithasol ac economaidd
• democratiaeth gyfrannol
• grymuso cymunedau
• cydweithio a chyd-ddysgu
• cydweithredu, annibyniaeth, cefnogaeth i gyfoed, helpu ein gilydd